دسته: ابتدایی

0

راهنمای استفاده از وردپرس

برای استفاده از وردپرس اول هاست و دامین را مشخص کن. این عکس قشنگ نیست. روش استفاده: نترزفقترفزقذدذاتندنتذ ئترلبیقفیبااعهت در کامپوتر: بقرذدذرغزق متالربفیسقفعغنئدذرزطقظقلا الرغفبلاتئذ